Tilausehdot

Karjalainen on seitsemän päivää viikossa ilmestyvä sanomalehti, jota kustantaa Sanomalehti Karjalainen Oy. Karjalainen ilmestyy vuoden jokaisena päivänä lukuun ottamatta muutamia juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä. Karjalainen ilmestyy painettuna versiona sekä digitaalisena versiona verkossa.

Painetun Karjalaisen, Digi-Karjalaisen ja Kaiku-digiarkiston (myöhemmin Karjalaisen) sisältöjen saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Sanomalehti Karjalainen Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Karjalaisen sisältöjen julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee kaikkia tilanteita, joissa sisältöjä saatetaan kolmansien osapuolien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Karjalaisen sisällöistä toista teosta tai toista palvelua.

1.  Tilausmuodot

Kestotilaus on tilausmuoto, joka on voimassa toistaiseksi ilman erillistä tilauksen uudistamista. Tilausmaksu voidaan maksaa 12, 6, 4, 3 ja 2 kuukauden välein sekä yhden kuukauden välein jatkuvalla korttiveloituksella. Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alussa. Asiakas voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa kestotilauksensa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kahta viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Asiakas voi lakkauttaa kestotilauksen muulloinkin kuin laskutusjakson päättyessä (poikkeuksena kampanjatilaukset), mikäli perusteltu syy (esim. sairaus, kuolema, muutto pois levikkialueelta) on olemassa. Tällöin laskutetaan jo saadut lehdet lisättynä 5 euron käsittelymaksulla ja palautetaan mahdollisesti ennakolta maksettu tilausmaksun osuus.

Kestotilauksen (pois lukien Ma-pe+Digi -tilaus) voi tilata sisältäen myös Kaiku -digiarkiston. Arkisto sisältää kaikki Karjalaisen lehdet vuodesta 1874 lähtien. Lisätietoa Kaiku-arkistosta täällä.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ja se laskutetaan tilauksen alussa. Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet. Suoritettua tilausmaksua ei palauteta toimittamatta jäävien lehtien osalta muutoin kuin erityisen painavasta syystä ja tällöin Karjalainen veloittaa peruutuksesta aiheutuvan käsittelymaksun 5 euroa.

Karjalainen+Digi
Tilaus sisältää jokapäiväisen paperilehden sekä Digi-Karjalaisen lukuoikeuden verkossa ja sovelluksissa (Android, iOS).

Viikonloppu+Digi
Tilaus sisältää paperilehden lauantaisin ja sunnuntaisin sekä Digi-Karjalaisen lukuoikeuden verkossa ja sovelluksissa (Android, iOS) joka päivä. Mikäli toinen tai molemmat viikonlopun päivistä on sellainen juhlapyhä jolloin Karjalainen ei ilmesty, ei sitä hyvitetä tilausajassa.

Ma-pe+Digi
Tilaus sisältää paperilehden arkisin ma-pe sekä Digi-Karjalaisen lukuoikeuden verkossa ja sovelluksissa (Android, iOS) joka päivä. Mikäli painettu Karjalainen ei ilmesty tilausaikana esimerkiksi juhlapyhän vuoksi, ei sitä hyvitetä tilausajassa. Tilattavissa vain kestotilauksena.

Digi-Karjalainen
Tilaus sisältää paperille painetun Karjalaisen sähköisen version (näköislehden) ja mahdollisesti myös extra-materiaalia mitä painetussa lehdessä ei ole sekä verkkosivujen online-uutiset. Näköislehti voi ilmestyä sähköisenä myös niinä päivinä kuin painettu Karjalainen ei ilmesty. Digi-Karjalainen on luettavissa internetyhteyden avulla selaimella osoitteessa www.karjalainen.fi sekä lukulaitteella tai älypuhelimella, jossa on iOS- (iPad/iPhone) tai Android-käyttöjärjestelmä. Lukemista varten laitteeseen pitää ladata laitteen sovelluskaupasta Karjalaisen ilmainen sovellus. Sanomalehti Karjalainen Oy ei vastaa Digi-Karjalaisen lukemiseen tarvittavien laitteiden tai internet-yhteyksien hankkimisesta tai kustannuksista. Digi-Karjalaisen arkistossa on luettavissa 14 vuorokauden Digi-Karjalaiset takautuvasti.

Digi-Karjalaisen lukemista varten on asiakkaan tehtävä itselleen henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana Karjalaisen verkkopalvelussa. Käyttäjätunnusta ei saa luovuttaa muille kuin samassa taloudessa asuville. Digi-Karjalaisessa voi yhdellä käyttäjätunnuksella olla samanaikaisesti viisi kirjautumista. Yritykset ja yhteisöt voivat jakaa digilehden tunnukset työntekijöille. Mikäli yhtäaikaisia käyttäjiä on enemmän kuin viisi, tulee jokaista viittä käyttäjää kohden tehdä uusi tilaus ja uudet tunnukset.

Sanomalehti Karjalainen Oy ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmäongelmien, tietoliikennehäiriöiden, huoltokatkojen tai muiden vastaavien syiden aiheuttamista tilapäisistä häiriöistä Digi-Karjalaisen tai online-uutisten lukemisessa.

2. Kampanjatilaus

Kampanjatilaus on yleensä rajoitettu tietylle kohderyhmälle (esim. ei tilaajat). Tilaukseen voi sisältyä kaupanpäällinen mikä postitetaan, kun tilaus on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli tilaus jää kokonaan tai osittain maksamatta ja saatava siirretään perintätoimistolle, menettää tilaaja oikeuden kaupanpäälliseen.  Kampanjatilaus voi poiketa hinnaltaan ja/tai ehdoiltaan normaalitilauksesta, esim. tilauksen sisältäessä kaupanpäällisen voi tilauksen perua vasta kampanjajakson päätyttyä.

Opiskelijatilauksen säännöistä voi lukea täältä.

3. Lahjatilaus

Lahjatilauksissa sovelletaan samoja tilausehtoja. Lahjatilauksen lahjoittajan tulee informoida lahjatilauksen saajaa tekemästään tilauksesta ennen tilauksen alkamista. Muilta osin lahjatilauksiin sovelletaan kulloinkin lahjatilauskampanjan yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä.

4. Tilausten voimaan astuminen

Karjalaisen tilaus voi astua voimaan asiakkaan haluamana päivänä edellyttäen, että tilaus ehditään käsittelemään Karjalaisen tietojärjestelmässä riittävän ajoissa. Kun tilaus on käsitelty Karjalaisen tietojärjestelmässä kello 15 mennessä, voi se astua voimaan jo seuraavasta päivästä. Karjalaisen asiakaspalvelun aukioloajat löytyy täältä. Paperilehden tilaukseen kuuluva Digi-Karjalaisen lukuoikeus astuu voimaan heti kun tilaus on onnistuneesti tallennettu Karjalaisen tietojärjestelmään. Kuitenkin aikaisintaan 5 päivää ennen tilauksen alkamispäivää. Digi-Karjalaista pääsee tällöin lukemaan heti, kun asiakas on tehnyt itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan Karjalaisen verkkosivuilla olevan rekisteröintilomakkeen ohjeen mukaisesti. Verkossa tilaamalla Digi-Karjalaisen saa voimaan välittömästi.

5. Jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Asiakas voi keskeyttää tilapäisesti Karjalaisen jakelun tai muuttaa lehden jakeluosoitetta ilmoittamalla siitä Karjalaisen asiakaspalveluun kohdassa 2 mainittujen aikataulujen puitteissa. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 5 päivää. Tilapäinen jakelunkeskeytys hyvitetään tilausajassa siten, että seuraava laskutusjakso tai tilauksen päättymispäivä siirtyy eteenpäin keskeytystä vastaavan ajan. Mikäli tilaukseen sisältyvän digilehden lukuoikeus säilytetään, ei keskeytysaikaa hyvitetä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen voi tehdä Karjalaisen kestotilaaja tai määräaikaistilaaja, jos määräaikaisen tilauksen pituus on vähintään 2 kk. Jakelunkeskeytyksiä voi olla yhden kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 4 kuukautta.

Pelkän Digi-Karjalaisen tilausta ei voi keskeyttää.

6. Tilaushinnat ja maksaminen

Karjalaisen tilaustuotteiden tilaushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä Karjalaisen asiakaspalvelussa, lehdessä viikoittain ja verkossa. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan lehdessä ilmoitettuna ajankohtana seuraavasta laskutusjaksosta lähtien ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja näiden voimaantulohetkestä alkaen. Jos asiakas haluaa maksaa tilausmaksun useammassa kuin yhdessä maksuerässä, on laskutuslisä 1,10 €/erä tai 1,24 €/erä riippuen tilauksen arvonlisäverosta. Tilausmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä, maksumuistutuksen lähettämisestä veloitetaan muistutusmaksuna 5 €. Jos tilauksesta maksetaan suurempi summa kuin laskuun on merkitty, siirrämme liikasuorituksen seuraavan laskutusjakson hyväksi tai jatkamme tilausta kyseisen summan arvosta. Liikasuoritus voidaan myös maksaa takaisin tilaajan niin halutessa. Maksamattomana päättyneestä tilauksesta veloitetaan määräaikaistilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolta asiakas on ehtinyt lehtiä saada ja saatava siirretään suoraan perintätoimiston perittäväksi.

Tilauslaskun saa kätevimmin e-laskuna. E-laskun saa käyttöön veloituksetta omassa verkkopankissa. Myös suoramaksu- ja paperilaskuvaihtoehdot ovat mahdollisia sekä yrityksille verkkolasku.

Verkossa tehty tilaus
Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksaminen
PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla tai maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 

7. Lehden jakelu

Karjalainen jaetaan lehden varsinaisella levikkialueella, joka on Pohjois-Karjalan maakunta, poislukien Kiteen kunnan eteläosat (esimerkiksi Kesälahti) sekä Heinäveden kunnan alue, ilmestymispäivänään paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun mukaisesti. Jakelu suoritetaan taajamissa pääsääntöisesti varhaisjakeluna omiin postilaatikoihin. Paikkakuntakohtaisesti jakelu voidaan taajamissa suorittaa myös yhteislaatikkojakeluna. Haja-asutusalueilla jakelu tapahtuu arkisin pääsääntöisesti Posti Oyj:n peruspalvelun mukana ja viikonloppuisin yhteislaatikoihin ns. heittolaatikkojakeluna tai niin, että viikonlopun lehdet jaetaan maanantain Postin päiväjakelun yhteydessä. Muualle Suomeen Karjalainen jaetaan pääsääntöisesti ilmestymispäivää seuraavan kahden työpäivän aikana Posti Oyj:n hoitamassa perusjakelussa arkipäivisin (poislukien tiistai) Postin tilausehtojen mukaisesti. Karjalaisen lauantain ja sunnuntain numerot jaetaan näillä alueilla pääsääntöisesti seuraavana keskiviikkona riippuen kuljetusyhteyksistä. Ylivoimaiset, ennalta arvaamattomat olosuhteet voivat aiheuttaa jakeluaikatauluihin viivästymisiä.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että lehden jakajalla on esteetön pääsy postilaatikolle, postiluukulle tai heittolaatikolle. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että postilaatikkoon tai -luukkuun on selkeästi merkitty nimi ja asunnon numero.

Karjalaisen vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Asiakkaan tulee reklamoida viivytyksettä jakeluhäiriöpäivystykseen tai Karjalaisen asiakaspalveluun mikäli Karjalainen jää Karjalaisesta johtuvasta syystä asiakkaalle tulematta. Karjalaisen vastuu rajoittuu ensisijaisesti puuttumaan jääneen lehden tuomiseen normaalijärjestelyin asiakkaalle. Toissijaisesti Karjalainen pidentää asiakkaan tilausjaksoa kokonaan jakamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Karjalainen ei edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai jakamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia, välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Tilaukset toimitetaan force majeure -varauksin (lakko, tuotantohäiriöt, sääesteet tms.) ja force majeure -esteen vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.

Asiakas voi reklamoida mahdollisista jakeluhäiriöistä varhaisjakelualueilla Posti Oyj:n jakeluhäiriöpäivystykseen ja muun Suomen osalta Posti Oyj:n palautepalveluun. Jakelupäivystyksien yhteystiedot löytyvät päivän Karjalaisesta sekä verkossa täältä osoitteesta. Lisätietoja saa myös Postista osoitteesta www.posti.fi

8. Vastuu Karjalaisen toimittamisesta ja painojäljestä

Karjalaisessa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muista teknisistä syistä esiintyä vähäisiä poikkeamia painojäljessä tai paperin laadussa. Karjalainen ei vastaa tällaisista poikkeamista.

9. Etämyynti

Tilaajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä puhelinmyyjän kautta tekemänsä tilaus vapaamuotoisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Perumiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen perumisilmoitusta saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

10. Tietosuoja ja henkilötietolaki

Karjalaisen tilaajien tietoja ylläpidetään Sanomalehti Karjalainen Oy:n asiakasrekisterissä, johon tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Rekisterikuvaus ja -seloste on nähtävissä Karjalaisen asiakaspalvelussa, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu sekä verkossa täältä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja -tutkimuksiin ilmoittamalla siitä Karjalaisen asiakaspalveluun. Henkilötietolain mukaiset yhteydenotot tulee toimittaa Karjalaiselle kirjallisina ja allekirjoitettuna.

Sanomalehti Karjalainen Oy, PL 99, 80141 Joensuu. Puhelin 010 230 8060. 

Päivitetty 14.3.2018 Digi-Karjalaisen vaatimusten osalta.
Päivitetty 29.1.2019 tilausmaksun liikasuorituksen osalta.
Päivitetty 18.6.2019 Tilaushinnat ja maksaminen osalta.
Päivitetty 29.9.2020 Tilausmuodot -osiota.
Päivitetty 30.9.2020 Lisätty kohta 2. Kampanjatilaus.
Päivitetty 20.1.2021 Lisätty kohta 3. Lahjatilaus
Päivitetty 26.2.2021 Muutettu Verkossa tehty tilaus -tietoihin Vismpa Payn tiedot.

83 % suomalaisista pitää painettuja sanomalehtiä yleissivistyksen kannalta tärkeimpänä mediana

Lähde: Yhteisöllistyvä media -tutkimus, IRO Researh ja Sanomalehtien liitto, 2017.