Ilmoitusehdot

PunaMusta Media Oyj:n lehtitoimialan lehtiyhtiöiden yleiset kuluttajailmoitusehdot

Sanomalehti Karjalainen
Outokummun Seutu
Pielisjokiseutu
Lieksan Lehti
Pogostan Sanomat
Ylä-Karjala
Parikkalan-Rautjärven Sanomat

Maksuehdot ja laskutus
Laskutusväli yksi viikko. Paperilaskuista veloitamme 4 € laskutuslisää. Sähköinen lähetysmahdollisuus sähköpostilaskuna (ilman laskutuslisää). Laskutettavissa ilmoituksissa PunaMusta Media Oyj vaatii yrityksiltä, yhdistyksiltä, seuroilta ym. vastaavilta ilmoittajilta y-tunnuksen. Kuolinilmoituksissa ja surukiitosilmoituksissa ilmoituksen jättäjä vastaa ilmoituksen maksamisesta, mikäli kuolinpesä on varaton. Verkossa tehty ostos on mahdollista maksaa yleisimmillä verkkopankeilla sekä Visalla ja Mastercardilla.
Ilmoittajan tulee maksaa Ilmoituksensa eräpäivään mennessä. Maksuhäiriötilanteet käsitellään asiakaskohtaisesti. Häiriön sattuessa vakuustilanne tarkistetaan. PunaMusta Media Oyj voi edellyttää asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta. Asiakaskohtaiset neuvottelut käydään ennen ilmoitusten julkaisua. Viivästyneestä maksusta PunaMusta Media Oyj.llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa (yliajalta 9,5% vuotuista korkoa). Kuluttaja-asiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, voidaan saatava siirtää perintätoimiston perittäväksi. Ilmoittaja vastaa tällöin perintätoimiston yleisesti käytössä olevista kuluista

Ilmoitushinnat
Ilmoituksen hinta riippuu Ilmoittajan valinnoista, kuten ilmoituksen koosta.
Laista, asetuksista tai viranomaisen toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Kuluttajailmoitushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Mainosten varaaminen, peruuttaminen tai mainoshintoja koskevat muutokset
Ilmoitus tulee varata varausaikataulun mukaisesti.
PunaMusta Media Oyj lehtiyhtiöllö ei ole velvollisuutta julkaista ilmoitusta, joka sen oman harkinnan mukaan aiheuttaa haittaa lehtiyhtiöille, kolmannelle osapuolelle tai on soveltuvan lainsäädännön tai hyvän tavan vastainen. Kaikki hyväksytyt Ilmoitukset pyritään julkaisemaan varattuna päivänä. Mikäli Ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista ns. Force Majeure -syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, PunaMusta Media Oyj ei vastaa Ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.
PunaMusta Media Oyj vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu Ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen tai mahdollisuuteen uudelleen julkaisuun. PunaMusta Media Oyj ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta Ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä Ilmoituksen mainosarvoa.
Lehtiyhtiö ei vastaa Ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu PunaMusta Media Oyj toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta Ilmoituksesta tai virheestä, joka käy ilmi Ilmoittajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään korjausvedoksesta.
Määräpaikkavaraukset on sovittava ennakolta. Peruutuksesta on ilmoitettava viimeistään sisäänjättöaikojen mukaisesti. Peruutetuista, jo valmistetuista mainoksista peritään valmistuskustannukset.

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tulee ilmoittajan olla yhteydessä asiakaspalveluun.
Ilmoittajan on tehtävä ilmoituksia koskevat huomautukset ja reklamaatiot 14 päivän kuluttua Ilmoituksen julkaisupäivästä. Ilmoituslaskuja koskevat huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä 14 päivän kuluttua laskun päiväyksestä.

Erimielisyyksien ratkaisu
PunaMusta Media Oyj.n ja ilmoittajan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa:  www.kuluttajariita.fi . Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan,  www.kuluttajaneuvonta.fi .

Lehtiyhtiön asiakaspalveluiden yhteystiedot löydät täältä