Karjalainen on seitsemän päivää viikossa digitaalisena ja kuusi päivää viikossa painettuna (ma-la) ilmestyvä sanomalehti, jota kustantaa Sanomalehti Karjalainen Oy. Karjalainen ilmestyy digitaalisena versiona verkossa joka päivä sekä painettuna versiona ma-la lukuun ottamatta muutamia juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä. 23.4.2023 alkaen Karjalainen ilmestyy lehtimuodossaan sunnuntaisin yksinomaan digitaalisena lehtenä, joka vastaa painettua lehteä ulkoasultaan ja sisällöltään. 

Painetun Karjalaisen, Digi-Karjalaisen ja Kaiku-digiarkiston (myöhemmin Karjalaisen) sisältöjen saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Sanomalehti Karjalainen Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Karjalaisen sisältöjen julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee kaikkia tilanteita, joissa sisältöjä saatetaan kolmansien osapuolien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Karjalaisen sisällöistä toista teosta tai toista palvelua.

1.  Tilausmuodot

Kestotilaus on tilausmuoto, joka on voimassa toistaiseksi ilman erillistä tilauksen uudistamista. Tilausmaksu voidaan maksaa 12, 6, 4, 3 ja 2 kuukauden välein sekä yhden kuukauden välein jatkuvalla luottokorttiveloituksella. Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alussa. Asiakas voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa kestotilauksensa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kahta viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Kesken tilauskauden peruutetut tilaukset perutaan kuluvan maksetun kauden loppuun. Asiakas voi lakkauttaa kestotilauksen (poikkeuksena kampanjatilaukset), mikäli peruutukselle on erityisen painava syy, esim. muutto pois levikkialueelta (ei koske digiä) tai sairaus. Tällöin laskutetaan jo saadut lehdet tai palautetaan mahdollisesti ennakolta maksettu tilausmaksun osuus. 

Kestotilauksen (pois lukien Ma-pe+Digi -tilaus) voi tilata sisältäen myös Kaiku-digiarkiston. Arkisto sisältää kaikki Karjalaisen lehdet vuodesta 1874 lähtien. Lisätietoa Kaiku-arkistosta täällä.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ja se laskutetaan tilauksen alussa. Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet. Suoritettua tilausmaksua ei palauteta toimittamatta jäävien lehtien osalta muutoin kuin erityisen painavasta syystä, esim. muutto pois levikkialueelta (ei koske digiä) tai sairaus.

Karjalainen+Digi
Tilaus sisältää paperilehden ma-la sekä Digi-Karjalaisen lukuoikeuden verkossa ja sovelluksissa (Android, iOS) joka päivä.

Viikonloppu+Digi
Tilaus sisältää paperilehden perjantaisin ja lauantaisin sekä Digi-Karjalaisen lukuoikeuden verkossa ja sovelluksissa (Android, iOS) joka päivä. Mikäli toinen tai molemmat paperilehden ilmestymispäivistä on sellainen juhlapyhä jolloin painettu Karjalainen ei ilmesty, niin sitä ei hyvitetä tilausajassa.

Ma-pe+Digi
Tilaus sisältää paperilehden arkisin ma-pe sekä Digi-Karjalaisen lukuoikeuden verkossa ja sovelluksissa (Android, iOS) joka päivä. Mikäli painettu Karjalainen ei ilmesty tilausaikana esimerkiksi juhlapyhän vuoksi, niin sitä ei hyvitetä tilausajassa. Tilattavissa vain kestotilauksena.

Digi-Karjalainen
Tilaus sisältää paperille painetun Karjalaisen sähköisen version (näköislehden) ja mahdollisesti myös extra-materiaalia, jota painetussa lehdessä ei ole, sekä verkkosivujen online-uutiset. Näköislehti voi ilmestyä sähköisenä myös niinä päivinä kuin painettu Karjalainen ei ilmesty. Digi-Karjalainen on luettavissa internetyhteyden avulla selaimella osoitteessa www.karjalainen.fi sekä lukulaitteella tai älypuhelimella, jossa on iOS- (iPad/iPhone) tai Android-käyttöjärjestelmä. Lukemista varten laitteeseen pitää ladata laitteen sovelluskaupasta Karjalaisen ilmainen sovellus. Sanomalehti Karjalainen Oy ei vastaa Digi-Karjalaisen lukemiseen tarvittavien laitteiden tai internet-yhteyksien hankkimisesta tai kustannuksista. Digi-Karjalaisen arkistossa on luettavissa 14 vuorokauden Digi-Karjalaiset takautuvasti.

Digi-Karjalaisen lukemista varten on asiakkaan tehtävä itselleen henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana Karjalaisen verkkopalvelussa. Käyttäjätunnusta ei saa luovuttaa muille kuin samassa taloudessa asuville. Digi-Karjalaisessa voi yhdellä käyttäjätunnuksella olla samanaikaisesti viisi kirjautumista. Yritysten ja yhteisöjen tunnukset tulee olla muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Mikäli yhtäaikaisia käyttäjiä on enemmän kuin viisi, tulee jokaista viittä käyttäjää kohden tehdä uusi tilaus ja uudet tunnukset.

Sanomalehti Karjalainen Oy ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmäongelmien, tietoliikennehäiriöiden, huoltokatkojen tai muiden vastaavien syiden aiheuttamista tilapäisistä häiriöistä Digi-Karjalaisen tai online-uutisten lukemisessa.

2. Kampanjatilaus

Kampanjatilaus on yleensä rajoitettu tietylle kohderyhmälle (esim. ei tilaajat). Tilaukseen voi sisältyä kaupanpäällinen mikä postitetaan, kun tilaus on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli tilaus jää kokonaan tai osittain maksamatta ja saatava siirretään perintätoimistolle, menettää tilaaja oikeuden kaupanpäälliseen. Kampanjatilaus voi poiketa hinnaltaan ja/tai ehdoiltaan normaalitilauksesta, esim. tilauksen sisältäessä kaupanpäällisen voi tilauksen perua vasta kampanjajakson päätyttyä.

Kestotilauskampanjat ovat suunnattu vain uusille kestotilaajille. Näitä kestotilaustarjouksia ei voi hyödyntää tuotepakettivaihdoissa (esim. tilausmuutos paperilehden kestotilauksesta digilehden kestotilaukseen). Kun viimeisimmästä kestotilauksen loppumisesta on kulunut kolme kuukautta, niin asiakas on vasta sen jälkeen oikeutettu tilaamaan kampanjahintaisen kestotilauksen.

3. Lahjatilaus

Lahjatilauksissa sovelletaan samoja tilausehtoja. Lahjatilauksen lahjoittajan tulee informoida lahjatilauksen saajaa tekemästään tilauksesta ennen tilauksen alkamista. Muilta osin lahjatilauksiin sovelletaan kulloinkin lahjatilauskampanjan yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä. 

4. Tilausten voimaan astuminen

Karjalaisen tilaus voi astua voimaan asiakkaan haluamana päivänä edellyttäen, että tilaus ehditään käsittelemään Karjalaisen tietojärjestelmässä riittävän ajoissa. Kun tilaus on käsitelty Karjalaisen tietojärjestelmässä kello 15 mennessä, voi se astua voimaan jo seuraavasta päivästä. Karjalaisen asiakaspalvelun aukioloajat löytyy täältä. Paperilehden tilaukseen kuuluva Digi-Karjalaisen lukuoikeus astuu voimaan heti kun tilaus on onnistuneesti tallennettu Karjalaisen tietojärjestelmään. Kuitenkin aikaisintaan 5 päivää ennen tilauksen alkamispäivää. Digi-Karjalaista pääsee tällöin lukemaan heti, kun asiakas on tehnyt itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan Karjalaisen verkkosivuilla olevan rekisteröintilomakkeen ohjeen mukaisesti. Verkossa tilaamalla Digi-Karjalaisen saa voimaan välittömästi.

5. Jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Asiakas voi keskeyttää tilapäisesti Karjalaisen jakelun tai muuttaa lehden jakeluosoitetta ilmoittamalla siitä Karjalaisen asiakaspalveluun kohdassa 2 mainittujen aikataulujen puitteissa. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 5 päivää. Tilapäinen jakelunkeskeytys hyvitetään tilausajassa siten, että seuraava laskutusjakso tai tilauksen päättymispäivä siirtyy eteenpäin keskeytystä vastaavan ajan. Hyvitystä voi saada maksimissaan 4 kk/kalenterivuosi, ylimenevää aikaa ei hyvitetä. Mikäli tilaukseen sisältyvän digilehden lukuoikeus säilytetään, ei keskeytysaikaa hyvitetä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen voi tehdä Karjalaisen kestotilaaja tai määräaikaistilaaja, jos määräaikaisen tilauksen pituus on vähintään 2 kk. Hyvityksen sisältäviä jakelunkeskeytyksiä voi olla yhden kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 4 kuukautta.

Pelkän Digi-Karjalaisen tilausta ei voi keskeyttää.

6. Tilaushinnat ja maksaminen

Karjalaisen tilaustuotteiden tilaushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä Karjalaisen asiakaspalvelussa ja verkossa. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan verkossa ilmoitettuna ajankohtana seuraavasta laskutusjaksosta lähtien ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja näiden voimaantulohetkestä alkaen. Paperisena lähetettäville ja Kivra-sovellukseen lähetettäville laskuille sekä suoramaksun ennakkoilmoituksille lisätään laskutuslisä 4,90 € (sis. alv 10 %). Tilausmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä, maksumuistutuksen lähettämisestä veloitetaan muistutusmaksuna 5 €. Maksamattomana päättyneestä tilauksesta veloitetaan tilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolta maksamatonta lehteä on ehditty toimittaa lisättynä 5 € muistutuskululla. Saatava voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Jos tilauksesta maksetaan suurempi summa kuin laskuun on merkitty tai hyvitetty lasku maksetaan, niin siirrämme liikasuorituksen seuraavan laskutusjakson hyväksi tai jatkamme tilausta kyseisen summan arvosta. Liikasuorituksen käyttämätön osa voidaan myös maksaa takaisin tilaajan niin pyytäessä, vähennettynä 5,00 € käsittelykululla. 

Tilauslaskun saa kätevimmin e-laskuna. E-laskun saa käyttöön veloituksetta omassa verkkopankissa. Laskun saa myös paperilaskuna, Kivra-sovellukseen digitaalisena postina, suoramaksuna (suoramaksusopimus on asiakkaan ja pankin välinen, pankki välittää sopimuksen) ja verkkolaskuna (vain yritykset). Ilman laskutuslisää toimitettavat laskumuodot ovat e-lasku ja verkkolasku.

Verkossa tehty tilaus
Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Pay:n verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksaminen
PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla tai maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Jos (kauppa)sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

7. Lehden jakelu

Karjalainen jaetaan lehden varsinaisella levikkialueella, joka on Pohjois-Karjalan maakunta, poislukien Kiteen kunnan eteläosat (esimerkiksi Kesälahti) sekä Heinäveden kunnan alue, ilmestymispäivänään paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun mukaisesti.  Jakelu voidaan suorittaa taajamassa varhaisjakeluna omiin postilaatikoihin tai yhteisiin ns. noutopistelaatikoihin. Joissakin taajamissa lehdet jaetaan päivällä Posti Oyj:n päiväjakelun mukana. Mikäli jakelu suoritetaan postin päiväjakelussa, jaetaan viikonlopun lehdet pääsääntöisesti seuraavana maanantaina päiväjakelun yhteydessä. Haja-asutusalueella Karjalainen jaetaan pääsääntöisesti postin päiväjakelussa, ja viikonlopun lehdet pääsääntöisesti seuraavana maanantaina.

Muualle Suomeen Karjalainen jaetaan pääsääntöisesti ilmestymispäivää seuraavan kolmen työpäivän aikana (poislukien tiistai) Posti Oyj:n hoitamassa perusjakelussa arkipäivisin. Posti jakaa päiväjakelua ns. vuoropäiväjakeluna, jolloin jakelupäivät vaihtelevat viikoittain (Postin tilausehtojen mukaisesti). Karjalaisen lauantain ja sunnuntain numerot jaetaan näillä alueilla pääsääntöisesti seuraavana keskiviikkona riippuen kuljetusyhteyksistä. Ylivoimaiset, ennalta arvaamattomat olosuhteet voivat aiheuttaa jakeluaikatauluihin viivästymisiä.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että lehden jakajalla on esteetön pääsy postilaatikolle, postiluukulle tai heittolaatikolle. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että postilaatikkoon tai -luukkuun on selkeästi merkitty nimi ja asunnon numero.

Painetun Karjalaisen jakelua ei voi tilata ulkomaille.

Asiakkaan tulee reklamoida viivytyksettä jakeluhäiriöpäivystykseen tai Karjalaisen asiakaspalveluun mikäli Karjalainen jää Karjalaisesta johtuvasta syystä asiakkaalle tulematta. Karjalaisen vastuu rajoittuu ensisijaisesti puuttumaan jääneen lehden tuomiseen normaalijärjestelyin asiakkaalle. Toissijaisesti Karjalainen pidentää asiakkaan tilausjaksoa kokonaan jakamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Karjalainen ei edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai jakamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia, välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Tilaukset toimitetaan force majeure -varauksin (lakko, tuotantohäiriöt, sääesteet tms.) ja force majeure -esteen vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.

Asiakas voi reklamoida mahdollisista jakeluhäiriöistä varhaisjakelualueilla Posti Oyj:n jakeluhäiriöpäivystykseen ja muun Suomen osalta Posti Oyj:n palautepalveluun. Jakelupäivystyksien yhteystiedot löytyvät päivän Karjalaisesta sekä verkossa täältä osoitteesta. Lisätietoja saa myös Postista osoitteesta www.posti.fi

8. Vastuu Karjalaisen toimittamisesta ja painojäljestä

Karjalaisessa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muista teknisistä syistä esiintyä vähäisiä poikkeamia painojäljessä tai paperin laadussa. Karjalainen ei vastaa tällaisista poikkeamista.

9. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyynnissä tekemänsä tilauksen kuluttajansuojalain 6 luvun 14 § ehdoin, ilmoittamalla siitä Sanomalehti Karjalaisen asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Kyseisen neljäntoista päivän aikana mahdollisesti saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Peruuttamisoikeus koskee tilanteita, joissa Sanomalehti Karjalaisen myyjä on oma-aloitteisesti puhelimitse tarjonnut lehteä tilattavaksi. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

10. Tietosuoja ja henkilötietolaki

Karjalaisen tilaajien tietoja ylläpidetään Sanomalehti Karjalainen Oy:n asiakasrekisterissä, johon tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Rekisterikuvaus ja -seloste on nähtävissä Karjalaisen asiakaspalvelussa, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu sekä verkossa täältä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja -tutkimuksiin ilmoittamalla siitä Karjalaisen asiakaspalveluun. Henkilötietolain mukaiset yhteydenotot tulee toimittaa Karjalaiselle kirjallisina ja allekirjoitettuna.

Sanomalehti Karjalainen Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai päivittää tilausehtoja tarvittaessa. Mikäli tilausehtojen muutos on oleellinen, siitä tiedotetaan asiakkaita etukäteen ennen muutoksen voimaantuloa. Tilausehtojen muutosloki alla.

Sanomalehti Karjalainen Oy, PL 99, 80141 Joensuu. Puhelin 010 230 8060. 

Päivitetty 14.3.2018 Digi-Karjalaisen vaatimusten osalta.
Päivitetty 29.1.2019 tilausmaksun liikasuorituksen osalta.
Päivitetty 18.6.2019 Tilaushinnat ja maksaminen osalta.
Päivitetty 29.9.2020 Tilausmuodot -osiota.
Päivitetty 30.9.2020 Lisätty kohta 2. Kampanjatilaus.
Päivitetty 20.1.2021 Lisätty kohta 3. Lahjatilaus
Päivitetty 26.2.2021 Muutettu Verkossa tehty tilaus -tietoihin Visma Pay:n tiedot.
Päivitetty 11.2.2022 Muutettu kohta 9. Etämyynti.
Päivitetty 26.8.2022 Muutettu kohdat 1. Tilausmuodot, 2. Kampanjamyynti, 6. Tilaushinnat ja maksaminen ja 7. Lehden jakelu.
Päivitetty 29.8.2022 Lisäys kohtaan 6. Tilaushinnat ja maksaminen.
Päivitetty 9.9.2022 Muutettu kohta 1. Tilausmuodot, Digi-Karjalainen.
Päivitetty 19.10.2022 Muutettu kohta 6. Tilaushinnat ja maksaminen.
Päivitetty 31.10.2022 Kohdasta 6. Tilaushinnat ja maksaminen poistettu maininta erälisästä.
Päivitetty 10.11.2022 Kohdasta 7. Lehden jakelu lisätty Posti Oyj.n jakeluaikataulut  
Päivitetty 23.3.2023 Alkutekstiin lisätty tieto tulossa olevasta muutoksesta
Päivitetty 17.4.2023 Alkutekstiin päivitetty tieto sunnuntain painetun lehden pois jäämisestä
Päivitetty 26.5.2023 Lisätty lopputekstiin tieto tilausehtojen muutoksista
Päivitetty 7.9.2023 Kohtaan 6. Tilaushinnat ja maksaminen lisätty maininta hyvitetyn laskun maksamisesta
Päivitetty 31.5.2024 Muutettu kohta 2. Kampanjatilaus sekä kohta 6. Tilaushinnat ja maksaminen.
Päivitetty 3.7.2024 Muutettu kohta 6. Tilaushinnat ja maksaminen.